A Demokratikus Koalíció szerint az MSZP Botka László által meghirdetett programja találkozik a DK programjával, ezért mielőbb el kellene kezdeni tárgyalniuk. Valójában mit mond a két párt a fontos társadalmi, gazdasági kérdésekről? Gyorsfényképet készítettünk. – írja a fuhu.hu

Fotó: fufu.hu

Az MSZP programjának vizsgálatát két alapra érdemes és lehet helyezni: egyrészt a Botka László által a szombati szegedi értelmiségi találkozón elmondottakat (amelyben érintett programpontokat), másrészt az Új Egyenlőség társadalomelméleti magazin csapatának elképzeléseit, pontosabban annak első, ugyancsak szombaton, a Népszavában megjelent bevezető írását, amelyet a későbbiekben részletes szakmai anyagok követnek a gazdaságpolitika, az oktatás, az egészségügy és a szociálpolitika területeiről. Mind a kettő csak nyomokban tartalmaz – műfajukból is adódóan – konkrét tervezett intézkedéseket. Szemben a Demokratikus Koalíció „Sokak Magyarországa” program-vitaanyagával, amely már konkrét intézkedésekre bontja le az elképzeléseket. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni, s időt adni az MSZP programkészítő csapatának arra, hogy lebontott elképzelésekkel álljon elő. A főbb célokat persze már most is lehet tudni, s a változtatás iránti igény, szükség indoklásában valóban sok a két párt véleményében az egybeesés.

Mindezeket figyelembe véve készítettük el az összevetést, amely az egészségügy, az oktatás és átképzés, a szociál-, a bér-, az adópolitika és a korrupció elleni küzdelemre tér ki.

OKTATÁS, ÁTKÉPZÉS

MSZP

Mindenki számára hozzáférhetően folyamatos és jó minőségű, egyenlő színvonalú  oktatási rendszer. Az átképzéshez a helyi gazdaság igényeit kell figyelembe venni. A munkát keresőnek a jelenleginél kétszer-háromszor hosszabb időre kell biztosítani a megélhetést jelentő anyagi támogatást.

DK

Korszerű, mindenki számára elérhető tudást biztosító okatatás, szektorsemleges finanszírozással. Esélyteremtő szociális infrastruktúra, a szaktudás megújítását lehetővé tevő közismereti oktatást is ellátó szakképzés. Mindenki számára elérhető felsőoktatás, az első két szemeszterben tandíjmentességgel. Az egész életen át tartó tanulás feltételeinek a megteremtése.

EGÉSZSÉGÜGY

MSZP

A jó minőségű háziorvosi ellátás, szűrés, diagnosztika, felvilágosítás és megelőzés, valamint kórházi szolgáltatások feltételeinek a megteremtése az egész országban. Térítésmentesség, amelynek garanciája az egybiztosítós rendszer. Öngondoskodás az univerzális egybiztosítós rendszeren felül.

DK

A szolidaritás elvén működő egészségügy. Alanyi és biztosítotti jogon alapuló juttatások, mellé tb-extra, önkéntes csomag. Az OEP feladatainak, működésének helyreállítása. Előtérben a megelőzés. Sporthoz való jog biztosítása az egészségért.

SZOCIÁLPOLITIKA

MSZP

Univerzális ellátások. Mindenki számára elérhető minimum az alapvető megélhetéshez. A létminimumot jelentősen meghaladó minimálbér a dolgozóknál, a nem dolgozóknál az azt elérő jövedelempótló támogatás az álláskeresésben aktívan részt vevőknek. A létminimum szintjét biztosító nyugdíj garantálása.

A lakáspolitikában az állami forrásokat az alsó 80 százalékos jövedelemkategóriába esők kapják. Megszűnnek az elhelyezés nélküli kilakoltatások, a családok hatósági szétválasztása szegénység miatt, a hajléktalanság. Megfelelő színvonalú bölcsődei ellátást és idősgondozás.

DK

Feltételes családi minimáljövedelem. Az álláskeresési támogatás időtaratamának növelése 6 hónapra. Átfogó gyermekfelügyeleti rendszer kialakítása. A részmunkaidős foglalkoztatás, a flexibilis munkaidő, a távmunka és a távtanulás kereteinek jelentős kiterjesztése. Családi pótlék emelése mindenkinek, s emelt szintű a gyereküket egyedül, illetve a fogyatékkal nevelők számára. Családi adókedvezmény átalakítása az alacsony és átlagos jövedelmű családok javára.

A minimálbér felzárkóztatása a létminimumhoz egy ötéves kiigazítással. Ingyenes alapszolgáltatás mindenkinek. Kétpillérű állami nyugdíjrendszer. Rugalmas nyugdíjkorhatár.

A bérlakásépítés támogatása, a lakhatási támogatás új rendszerének bevezetése, piaci, illetve közösségi szervezésű komplex rendszer a fiatalok lakáshoz juttatására. Program a hajléktalanság csökkentésére.

BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

MSZP

Tudatos életszínvonal- és bérpolitika, bér- és termelékenységi megállapodások a vállalkozások és a szakszervezetek között, ágazati szinten.  A politika e folyamat segítője, de nem meghatározója. A bérpolitika alapozza meg a foglalkoztatáspolitikát.

DK

A bérek munkaadók által fizetett közterheinek, járulékainak differenciált csökkentése.

ADÓZÁS

MSZP

Progresszív adózás, a működtetéséhez jelentős béremelésekkel. A magyarországi bérek jelenlegi szintjén nincs fenntartható megoldás az újraelosztási szükségletek megfinanszírozására sem. Vagyonadó működtetése. Az offshore megszüntetése.

DK

A havi egymillió forint fölötti jövedelmekre magasabb adókulcs, a hárommillió forint feletti havi keresetek esetén magas összegű különadó. A sok százmilliós vagyonok öröklésének megadóztatása. Az alapvető élelmiszerek, az internetszolgáltatás, a megújuló energia és az ehhez kapcsolódó eszközök áfa-kulcsának a csökkentése. A családi adókedvezmény igénybevételének fokozatosan megszüntetése az átlagbér kétszerese fölött. Az adóhatóságon belül a nagyvállalatok és a különösen nagy jövedelmű magánszemélyek adózását kiemelten figyelő akciócsoport létrehozása. Az adófajták és kedvezmények számának radikálisan csökkentése. A szociális hozzájárulási adó megszüntetése, munkáltatói társadalombiztosítási járulék bevezetése. A személyi jövedelemadó-bevallás megszüntetése, az adók kiszámítása és befizetése az állam feladatává válik. A társasági és az iparűzési adót egységes értéktöbblet-típusú adó váltja fel. Társasági adó csökkentése csak a kkv-knál. A kiemelt látványsportok TAO támogatásának megszüntetése.

fuhu.hu

InstaCash Banner 336x280